Wat is budgetcoaching?

Budgetcoaching is het begeleiden en ondersteunen van mensen die het overzicht in hun financiële situatie kwijt zijn.


Wat doet een budgetcoach?

Werkwijze:

1. Kennismakingsgesprek/inventarisatie

Tijdens dit gesprek bespreken we wat de financiële situatie is. De frequentie en duur van de begeleiding worden opgenomen in een overeenkomst. Er vindt eventueel een doorverwijzing plaats naar de gemeente wanneer de schulden dermate groot zijn of wanneer er een crisissituatie is (woningontruiming, afsluiting gas/water/elektra of ontbinding van de zorgverzekering)

2. Ordenen papierwerk

Samen met de cliënt worden papieren geordend naar inkomen en uitgaven, eventuele achterstallige post wordt doorgenomen en alles wordt opgeborgen in overzichtelijke mappen.

3. Budgetmaandoverzicht

Samen met de cliënt wordt een maandoverzicht ingevuld met alle inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. 

4. Screening toeslagen, voorzieningen e.d.

Er wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om het inkomen te verhogen met toeslagen, voorzieningen, belastingteruggaven e.d.

5. Toekomstplan 

Er worden budgetmogelijkheden voor nu en in de toekomst besproken. Er wordt een jaaroverzicht ingevuld, zodat duidelijk wordt welke kosten er nog aankomen en wanneer er iets meer financiële ruimte is, kan er gespaard worden voor eventuele onvoorziene uitgaven. Ook wordt er gekeken naar de aflossing van eventuele schulden.

6. Begeleiding en geven van tips en trucs

Deze fase is erg belangrijk, want hierin wordt geleerd om te gaan met het nieuwe budget.

7. Nazorg

Na een afgesproken periode zal er opnieuw contact gezocht worden met de cliënt om te evalueren hoe het nu gaat en of er nog extra begeleiding moet plaats vinden.