Overige instanties

Onder overige instanties kan o.a. worden verstaan, gemeenten, woningcorporaties, kredietbanken en hypotheekverstrekkers.

Gemeenten

Gemeenten hebben de plicht volgens de wet gemeentelijke schuldhulpverlening hun inwoners te helpen bij schuldenproblematiek. Vaak hebben gemeenten te maken met schulden van inwoners wanneer dit al in een vergevorderd stadium is en schuldsanering van toepassing is. Door het tijdig inschakelen van een budgetcoach kan erger worden voorkomen.

Woningbouwcorporaties

In Nederland vinden per jaar ruim 5.000 huisuitzettingen via woningbouwcorporaties plaats. Huisuitzettingen hebben zeer ernstige gevolgen voor de direct betrokkenen, leiden vaak tot dak- en thuisloosheid en veroorzaken hoge maatschappelijke kosten. Een gemiddelde huisuitzetting kost een woningbouwcorporatie € 10.000. Deze kosten zijn exclusief maatschappelijke opvang en de kosten van extra beroep op bijstand die voor rekening van de gemeente zijn.

Vroegtijdige signalering van financiële problemen bij huurders is dus zeer belangrijk. Het inschakelen van een budgetcoach loont dus voor beide partijen.

Kredietbanken

Ook kredietbanken hebben uiteraard te maken met schuldenproblematiek. Zeker bij deze organisaties is het van groot belang dat er niet alleen voor wordt gezorgd dat de schulden worden afgelost, maar dat mensen met schulden ook gecoacht worden in hoe zij een gezonde financiële huishouding krijgen en houden.

Hypotheekverstrekkers

Hypotheekverstrekkers kunnen net als woningbouwcorporaties te maken krijgen met klanten die problemen hebben met het betalen van de hypotheek. Grote betalingsachterstanden leiden uiteindelijk tot executieverkoop van de woning, wat nadelig is voor beide partijen. Wanneer er tijdig een budgetcoach wordt ingeschakeld, kan de woningeigenaar samen met de budgetcoach de financiën weer op orde brengen en de hypotheek weer gaan betalen en wordt de hypotheekverstrekker behoed voor de verkoop van de woning voor een veel te lage prijs.