Particulieren

Voor iedereen die het overzicht in zijn of haar financiële situatie kwijt is,  is het mogelijk een budgetcoach in te schakelen. 

Schulden brengen vaak een gevoel van schaamte met zich mee, waardoor mensen vaak te laat hulp zoeken. Door eerder te erkennen dat er een probleem is, kunnen grote schulden worden voorkomen. 

Wanneer er al schulden aanwezig zijn, is het financieel vaak lastig om ook nog een budgetcoach te betalen. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden om budgetcoaching (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. 

Via de werkgever

Als uw werk lijdt onder eventuele financiële problemen, doordat u zich bijvoorbeeld minder goed kunt concentreren of u zich ziek meldt, kan het zijn dat uw werkgever (een deel van) de kosten voor zijn of haar rekening neemt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw leidinggevende, vertrouwenspersoon of personeelszaken.

Via het UVW

Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee u het coach traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.

Via het PGB

Als u een persoonsgebonden-budget heeft, dan is het mogelijk dat u de kosten voor een budgetcoach vergoed krijgt uit het PGB. De voorwaarden voor vergoedingen kunt u terugvinden op de site van het PGB. 

 

 

Via de zorgverzeke- raar

Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Echter zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten van een coachingtraject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekeraar.

Via de woningcor-poratie

Ook woning-corporaties zien steeds vaker in dat wanneer zij huurders tijdig helpen ze erger kunnen voorkomen. Er zijn woningcorporaties bekend die al nauw samenwerken met een budgetcoach en hun huurders helpen met het op orde brengen van hun financiële huishouding. Informeer bij uw woningcorporatie.