Werkgevers

Verzoeken om een voorschot of loonbeslag zijn duidelijke signalen, waaruit blijkt dat een werknemer in de financiële problemen zit. 

Andere signalen zijn vaak moeilijker te herkennen. Een werknemer met schulden zal moeite hebben zich te concentreren op zijn werk, de productiviteit gaat achteruit, ook zullen werknemers zich vaker ziek melden.

Volgens onderzoek (Nibud) is 1 op de 6 ziektemeldingen toe te schrijven aan financiële problemen.

Een medewerker met financiële problemen kost per jaar, volgens onderzoek van het Nibud,     

20% aan productiviteitsverlies en gemiddeld 9 verzuimdagen. Uitgaande van een modaal inkomen van  € 33.276 zijn de kosten van productieverlies dus ongeveer € 7500,- per jaar of oplopend, afhankelijk van de problematiek.

Het loont dus zeker om als werkgever hulp te bieden aan deze werknemers, door middel van het inschakelen van een budgetcoach.